Assessorament jurídic en la firma de nous contractes de custòdia

INSTA, com a node d’expertesa de la Xarxa de Custòdia del Territori, ha assessorat darrerament diverses entitats de custòdia que havien d’establir nous contractes amb la propietat.

Concretament la funció d’INSTA ha estat revisar l’encaix legal de cada contracte, l’anàlisi de les diferents tipologies de propietat present als acords, així com els impactes de l’acord sobre el territori i els seus valors.