Pàgina inicial/Dret Ambiental

Serveis de consultoria jurídica sobre normativa municipal ambiental

2020-12-21T12:51:24+00:00

Serveis de consultoria jurídica sobre normativa municipal ambiental INSTA està oferint serveis de consultoria jurídica sobre normativa ambiental municipal, per tal que les empreses tinguin actualitzada la base legislativa i els requisits que han de cumplir a cada municipi on estan instal·lats.

Assessorament jurídic a l’associació Alveolus

2020-12-21T12:49:29+00:00

Assessorament jurídic a l’associació Alveolus Redacció d’al·legacions i assessorament jurídic a l’associació Alveolus, per a la defensa i millora del territori i patrimoni de l’Albiol i el seu entorn. Concretament s’ha ofert assessorament en procediments que l’entitat ambiental té oberts amb diferents activitats extractives que afecten l’entorn natural, així com en procediments relacionats amb la [...]

Document sobre els aspectes de responsabilitat civil, penal i ambiental de la custòdia

2020-12-21T12:45:25+00:00

Document sobre els aspectes de responsabilitat civil, penal i ambiental de la custòdia En col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori, INSTA va redactar un document sobre els aspectes de responsabilitat civil, penal i ambiental de la custòdia del territori, dins la col·lecció “Documents ocasionals”. El document és consultable al següent enllaç.

Càpsula de formació en Dret Ambiental sobre Gestió Forestal a IDETSA

2020-12-21T12:43:28+00:00

Càpsula de formació en Dret Ambiental sobre Gestió Forestal a IDETSA Els dies 12 a 21 de març en Jordi Solé i Joan Pons, socis d’INSTA, van oferir la càpsula de formació en Dret Ambiental sobre Gestió Forestal a IDETSA (L’Hospitalet de l’Infant) . La càpsula, d’una durada de 8 hores dividida en quatre classes [...]

Estudis en matèria de control ambiental d’activitats i responsabilitat ambiental

2020-12-21T12:41:06+00:00

Estudis en matèria de control ambiental d’activitats i responsabilitat ambiental L’equip d’INSTA té experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria de control ambiental de les activitats, així com en matèria de responsabilitat ambiental: Alguns dels exemples de temàtiques tractades són les següents: Anàlisi dels canvis introduïts per la Llei 20/2009, [...]

Estudis en matèria de contaminació lumínica i acústica

2020-12-21T12:36:37+00:00

Estudis en matèria de contaminació lumínica i acústica L’equip d’INSTA té experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria de contaminació acústica i lumínica, concretament algunes de les temàtiques tractades han estat les següents: Aplicació pràctica de la Llei  6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la [...]

Estudis en matèria de residus

2020-12-21T12:33:03+00:00

Estudis en matèria de residus L’equip d’INSTA té una llarga experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria de residus en temàtiques com: Regulació jurídica de les instal·lacions d’emmagatzematge temporal i permanent de residus radioactius. Anàlisi del procediment administratiu sancionador en matèria de residus en l’àmbit local. Estudi del cas concret [...]

Estudis en matèria d’energia

2020-12-21T14:48:31+00:00

Estudis en matèria d’energia L’equip d’INSTA té experiència personal en l’elaboració d’estudis, informes i treballs de recerca en matèria d’energia, en el que afecta a cooperativisme energètic, règim jurídic d’energies renovables, biomassa, entre d’altres: Alguns dels exemples de temàtiques tractades són les següents: Regulació jurídica de les cooperatives de consum i producció d’energies renovables. Marc [...]

Estudis en matèria d’aigües

2020-12-23T09:26:48+00:00

Estudis en matèria d'aigües L'equip d'INSTA té una llarga experiència personal en l'elaboració d'estudis, informes i treballs de recerca en matèria d'aigües, en el que afecta a distribució de competències, règim jurídics, aspectes vinculats a l'estalvi d'aigua, entre d'altres. Alguns dels exemples de temàtiques tractades són les següents: La problemàtica de l’aigua en les recents [...]

Redacció d’informes per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental

2020-12-21T14:45:35+00:00

Redacció d'informes per l'Obrador del Tercer Sector Ambiental L'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, entitat de segon nivell que aplega les xarxes i organitzacions del tercer sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu, ha encarregat a l'equip d'INSTA els següens informes: Avantprojecte d'opcions de micromecenatge del tercer sector ambiental. Informe sobre [...]

Go to Top