Mellora do marco normativo para a prevención da contaminación atmosférica na obra pública na AMB

Proxecto que o INSTA está a desenvolver para a Área Metropolitana de Barcelona (AMB), co obxectivo de crear un marco normativo óptimo para o desenvolvemento das obras incorporando criterios reais de contaminación atmosférica durante a súa execución, tendo en conta especialmente os episodios de contaminación. nas súas fases establecidas pola Generalitat de Catalunya como na fase de seguimento atento.

O INSTA elabora unha análise dos instrumentos normativos que os organismos locais poden desenvolver para intervir na regulación da materia. Deste xeito, ademais de valorar a posibilidade de elaborar un modelo normalizado de ordenanza e/ou crear un anexo ás ordenanzas existentes, ofrecemos novas alternativas que serán de utilidade á hora de regular as medidas técnicas acordadas. Compáranse os diferentes instrumentos normativos que analizamos, facilitando a identificación dos máis idóneos para a regulación.

Por outra banda, crear un marco normativo é un traballo moi esixente pola dificultade de conseguir que os distintos actores se poñan de acordo e obter como resultado unha ferramenta aplicable e realista. Para dar resposta a estes retos, aportamos como mellora a capacidade de organizar reunións de traballo con ferramentas participativas.